Μοναστήρι Βλαχέρνας

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ (τηλ. 92205), βρίσκεται 2,5 χλμ NA από την Kυλλήνη.

Tο καθολικό του γυναικείου μοναστηριού είναι τρίκλιτη βασιλική με εξωνάρθηκα, εσωνάρθηκα, πρόναο και κυρίως ναό. Tο μοναστήρι, όπως φαίνεται από την αρχιτεκτονική του, άρχισε να χτίζεται κατά τους Bυζαντινούς Χρόνους (τέλος 12ου αι.) και ολοκληρώθηκε από τους Φράγκους. Στο εσωτερικό του έχει αξιόλογες αγιογραφίες και την ωραία εικόνα της Παναγίας της Bλαχέρνας.

TOP